Khách hàng

Mỗi khách hàng là một viên gạch xây dựng nên giá trị của công ty. Với tiêu chí đó đồng phục Tiến Phát luôn luôn phát triển để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.